Årsberetning 2023

Årsberetning ved Generalforsamlingen sæson 2022 - 2023


Sæson 2022 / 2023 har været en sæson med store omvæltninger i Helsingør Håndbold (HH). Der var

ved sidste generalforsamling i juni 2022 stor udskiftning i bestyrelsen med 3 nye medlemmer. I

sommeren valgte den tidligere formand at trække sig efter flere år på posten, og bestyrelsen blev

ledet af næstformand Helle Hansen hen mod den ekstraordinære generalforsamling, der blev holdt

den 10. oktober 2022.


Medlemmer og hold

Helsingør Håndbold (HH) er en klub, der nu spænder fra Mini U1 og hele vejen op gennem ungdom

til og med senior niveau. Vi er ligeledes stolte over at kunne videreføre at tilbyde håndbold for

handicappede gennem vores Special Kidz og Special Olympics tilbud.

Ambitionen i HH er at have hold på alle årgange på både drenge og pigesiden, hvilket der ved

sæsonstart ikke var. Heldigvis er Mini-håndbolden i en fortsat rivende udvikling, og de er nu gået fra

ca. 110 medlemmer i starten af sæsonen til nu at tælle godt og ved 140 medlemmer. Denne store

tilgang håber vi vil videreføres op gennem ungdomsrækkerne, så vi på sigt kan få meget mere

bredde i klubben. Gerne med flere hold på hver årgang.

På grund af de gode erfaringer med Borsholm fællesskabet på drengesiden, besluttede bestyrelsen

at lave indledende møder med Borsholm om, hvordan det kom til at stå for dem med hold og

årgange i den nye sæson. Da Borsholm stod og manglede spillere i nogle årgange, hvor HH til

gengæld kunne stille hold, besluttede vi at hjælpe hinandens klubber gennem holdfællesskaber. Det

blev til Helsingør-Borsholm Håndbold også kaldet HBH og bestyrelserne er ved at lægge sidste hånd

på den endelige aftale med deadline 23. juni 2023. Holdfællesskabet HBH tæller nu holdene U13

Piger og -Drenge, U15 Piger og -Drenge, samt U17 Piger og -Drenge.

Sidst med ikke mindst skal nævnes at der på U13 Drenge og Herresenior kom stor medlemsfremgang,

så nu er klubben gået fra 270 til 320 medlemmer. Vi er en forening i vækst.


Trænere og trænerudvikling

Der er cheftræner på alle hold og alle på nær U15D og U13P har assistenter. For bestyrelsen i HH

blev det en prioriteret opgave at få klædt vores trænere på til at lede og udvikle vores hold og

spillere mentalt og trænings og spillemæssigt, gennem kurser og vi har budgetteret med kurser for

HH for ca. 30.000 kr. I kommende sæson hvor trænerkonventet kommer forbi og afholder kurser i

Helsingør Hallen.

Vi mener at uddannede trænere, der skaber inspirerende dynamiske træningsmiljøer, vil

generere medlemstilgang og dermed tilføre bredde i klubben.


Klubteam og forældresamarbejde

Vi må erkende at det igen i år har været Tordenskjolds soldater der driver klubteamet. Klubteamet

er en meget vigtig del af Helsingør Håndbold. Dette team har til opgave at skabe arrangementer og

liv i klubben, samt at skabe klubånd og fællesskab på tværs af holdene. Det er lykkedes igen i år at

afholde alle de arrangementer, vi har sat os for.

HH’s ambition er, at ALLE! hold i klubben dvs. Special Kidz/Olympics, Mini 1-8, U9, U10, U11, U13,

U15, U17, U19 og Senior skal have mindst 1 til 2 forældre/spillere til at stille op i dette team.


Sponsorer

Helsingør Håndbold vil gerne takke vores sponsorer for deres gavmildhed og tro på at deres penge

skaber en forskel for vores unge mennesker. Vi arbejder i HH med en model, der hedder toårige

reklamesponsorater. Trøjesponsorater i lige år og bandereklamer i ulige år. Vi går ind i et år med

bandereklamer, og der er virkelig potentiale for udvikling, da Helsingør Hallen virkelig har meget

plads til reklamer.

Det bliver en prioriteret opgave at hive flere sponsorater hjem til klubben i sæson 2023-2024


Aftaler med kommunen

Helsingør Håndbold er fortsat med i 2025 aftalen, der gjorde HH til en prioriteret idræt i Helsingør

Kommune. Vi sidder med ved det der hedder Helsingør Talent og Elite (HTE) som skal sætte

Helsingør på danmarkskortet hvad angår eliteidræt. Vi er med på råd når der skal gives input til

kommunens politikker på fritids- og idrætsområdet. Vi har i Helsingør Håndbold påpeget at skal vi

kunne tilføre mere talentmasse til vores eliteoverbygning Nordsjælland Håndbold, så må og skal vi

have mere bredde i klubben. Noget vi har sikret med HBH samarbejdet.

Vi har også forlænget vores aftale med Klub Liv og Motion, så vi fortsat kan tilbyde håndbold for

kommunens voksne handicappede.


Stævner og klubturer

I næste sæson er vi tilbage på sporet igen med Næstved Cup og Lundaspelen og så må vi se hvad det

kan blive til i påsken. Trænergruppen har været med til at bestemme, hvor julecup skulle gå hen, og

valget faldt tilbage på Lund. Vi har i år kunnet konstatere at ingen stævner har hele pakken med

topkarakterer i mad, overnatning, transport og sportslige udfordringer.


Kommunikation og Klubadministration

Vi har i en årrække gjort brug af klubmodul som administrationsværktøj i klubben. Klubmodul

ophører fra slut august 2023, da vi er ved at køre al medlemsadministration over i Holdsport.

Holdsport appen taler bedre sammen med DHF ́s og HRØ ́s værktøjer til tilmelding af hold, og vores

trænere kan derfor bedre se om medlemmer har betalt kontingent. Et medlem kan ikke udtages til

at spille, hvis ikke kontingentet er betalt og det sparer klubben for en masse arbejde i administration

med at krydstjekke fra system til system. Holdsport tilbyder det samme som klubmodul med

hjemmeside, klub- og holdkalender, medlemskontingent- og event- og stævnetilmelding og –

indbetaling.


Sammenfatning.

Alt i alt et spændende år i Helsingør Håndbold. Må den kommende sæson blive lige så spændende.

Vi der fortsætter i bestyrelsen, vil gerne sige tak til Anja Finne-Larsson som træder ud, men heldigvis

fortsætter i klubteam, og også en stor tak til Helle Hansen, som ligeledes stopper. Helle har lagt

meget energi og arbejde i vores samarbejde med Nordsjælland Håndbold samt i seniorudvalget. Vi

håber på ny tilførsel af medlemmer til bestyrelsen. Med Anja og Helles udtræden skal vi som

minimum have 1 nyt medlem ind, for at leve op til vedtægterne om minimum 7 medlemmer. Der er

åbent for alle, men vi ser gerne damesenior, special og mini repræsenteret for at alle afdelinger er

med i beslutningsprocesserne om vores klubs fremtid.