Holdleder

Alle klubbens ungdomshold, der er tilmeldt turnering og stævner, SKAL have en holdleder tilknyttet. Dette er som oftest en forælder til en af spillerne på holdet.

Holdledernes ansvarsområder:


  • Assisterer træneren med informationsformidling til udøvere samt forældre på holdet.

  • Hjælper med at informerer om faste årlige aktiviteter (f.eks. Klubdag, Afslutningsarrangementer, Helsingør Ironman, Håndboldskole etc.)

  • Informerer om og planlægger sammen med holdets andre forældre sociale arrangementer (f.eks. forældremøder/grillaftener), der har til formål at styrke holdets sammenhold mellem spillerne men også blandt forældrene.

  • Hjælper træneren med koordineringen af kørsel til turneringskampe, samt evt. frugtlister.

  • Koordinerer sammen med Cheftræneren om hvilke forældre, der skal assistere med overnatning sammen med spillerne ved stævner og klubturer (U9 til og med U13).

  • Sørger for at dommerbordet ved hjemmekampe er bemandet.

  • Assisterer hvis muligt træneren ved bænken (forplejning, 1.hjælp)