Helsingør Håndbolds sponsorpolitik

Der er i øjeblikket intet billede tilgængeligt

Principper omkring sponsorater til klubben.

Helsingør Håndbold modtager fra tid til anden henvendelser fra forældre og
private virksomheder med tilbud om hel eller delvis sponsorering af f.eks.
materialer, hoodies og andet træningstøj til enkelte hold eller hele klubben.


Et sponsorat defineres som ydelser, varer eller penge som finansieres af
virksomheder, enkeltpersoner, (f.eks. forældre og eller deres firma), fonde
eller legater.


Selvom det ikke sker ofte, er det dog væsentligt med stillingtagen til denne
sponsorering, hvorfor Helsingør Håndbold ser sig nødsaget til at have en klar
sponsoreringspolitik for klubben.


Helsingør Håndbold ønsker at sikre, at evt. sponsorstøtte m.v. foregår efter
nedenstående principper:


• Alle reklamesponsorater på kampsæt /spillersæt samt bandereklame
sponsorater tilfalder hele klubben og tilgodeser ikke kun ét enkelt hold.
• Et sponsorat kan være, men skal ikke være ”øremærket” til et bestemt
projekt eller formål, og som udgangspunkt skal sponsoratet være til gavn
for hele klubben f.eks. tursponsor til klubtur.
• Enkelte hold kan sponsoreres med f.eks. beklædning eller materialer.
Såfremt sponsor kun ønsker at tilgodese kun ét hold med materialer
eller tøj, så ganges værdien af sponsoratet med 25 %, som lægges oveni.
Den del tilfalder klubben til fri disponering til andre hold, der ikke er lige
så godt stillet.
• Sponsoratet må ikke skabe en skævvridning så nogle hold er markant
bedre stillet udstyrsmæssigt end andre hold.
• Den sponsorerende må ikke forbindes med politiske eller religiøse
holdninger og værdier.
• Den sponsorerende må ikke forbindes med produkter eller aktiviteter,
der kan virke stødende eller moralsk angribelige.
• Sponsorater kan være ledsaget af krav om modydelser, som f.eks. salg
lodder, julekalendere, uddeling af flyers, holdfotos o. lign.
• Reklamer på/ved sponsorering (eks. tryk på trøjer) skal godkendes af
klubbens sponsorudvalg.
• Trøjer og materialer skal indkøbes via klubbens samarbejdspartner for
indkøb af disse. For nuværende er det Kjeldsen i Hillerød.
• Salg af eksempelvis julelodder, toiletpapir eller bambusa-strømper går
gennem klubteam og indtjeningen tilfalder hele klubben.


Godkendelse
Alle sponsorater skal godkendes af klubbens sponsorudvalg, ud fra gældende
principper, hvorefter resten af bestyrelsen informeres på næstkommende
bestyrelsesmøde.


Ved behov eller tvivlsspørgsmål kan evt. kommende sponsorer eller trænere
konsultere sponsorudvalget med henblik på godkendelse af et sponsorat.