Tur- og stævnepolitik

Turpolitik

Til alle klubarrangerede ture, skal der være udpeget en turleder. Turlederen har det overordnede ansvar for indkvartering, informering til trænere / hold omkring arrangementet og være til rådighed for klubbens medlemmer, skulle der komme udfordringer i løbet af turen. Turlederen er kun ansvarlig for de anvisninger han/hun er kommet med, og ikke hvad spillerne ellers måtte foretage sig.


En turleder skal opfylde følgende krav:
• Være fyldt 18 år.
• Være udpeget af bestyrelsen og sportschefen
• Have egen bil
• Turlederen skal altid medbringe en opladet mobiltelefon


Turlederens ansvarsområder
Turlederen har ikke ansvar for klubmateriel, som deltagerne evt. har lånt eller selv medbragt. Dette ansvar ligger udelukkende på deltageren, der har lånt udstyret samt deres træner.


Turlederen har derimod ansvar for at:
• Tjekke op omkring de fysiske forhold ved indkvarteringen, inden holdene ankommer til bestemmelsesstedet.
• Have det store overblik med hensyn til at informere trænerne om det praktiske omkring stævnet.
• Sørge for at træde til hvor der er problemer/udfordringer med det praktiske omkring stævne/indkvarteringsforhold/forplejning etc.
• Omkring længere ture (Lund eksempelvis) koordinere, så der ikke er hold der bliver overset ift. At holdene hepper på hinanden.


Helsingør Håndbolds stævneudvalg har ansvar for:
• At turlederen har de informationer og værktøjer der skal til for at løse opgaven – hermed opstartsmail med alle informationer omkring stævnet, App’s, holdliste, trænerliste med kontaktinfo.
• At stille en kontaktperson til rådighed, hvis der er opgaver der ikke kan løses.