Årsberetning 2024

Årsberetning ved Generalforsamlingen sæson 2023 - 2024

Sæson 2023 / 2024 har budt på flere spændende begivenheder gennem året. Store og svære beslutninger har skullet træffes, og det har været beslutninger, som er med til at definere, hvad Helsingør Håndbold er og skal være i fremtiden. Helsingør Håndbold blev i efteråret 2023 tilbudt at blive købt ud af Nordsjælland Håndbold, for at give plads til nye investorer, således at Nordsjælland Håndbold, som vi var medejere af, kunne få den kapitalindsprøjtning, som det kræves for at blive en fast del af toppen i dansk herrehåndbold. Helsingør Håndbold ville ikke stille sig i vejen for, at Nordsjælland Håndbold kunne indfri ambitionerne. Vi blev i bestyrelsen enige om, at Helsingør Håndbolds DNA ikke nødvendigvis skal være defineret af et medejerskab af en eliteklub, men gennem et fortsat tæt samarbejde som moderklub til eliten, hvor vi fortsat er bundet sammen af en aftale, der ikke adskiller sig væsentligt fra den tidligere moderklub aftale.

Vi besluttede samtidig også at udvide samarbejdet med Borsholm Håndbold til også at omfatte U11 holdene, som nu trækker flere spillere til. HBH tæller hele ungdomsafdelingen minus U19 årgangen, som i stedet er knyttet tættere til seniorerne. Dermed håber vi, at en ny og stærkere bro er bygget, til at seniorerne i fremtiden kan rykke op i 2.DIV for damernes vedkommende og 3.DIV for herrerne.

Medlemmer og hold

Helsingør Håndbold (HH) er fortsat en klub, der spænder fra Mini U1 og hele vejen op gennem ungdom til og med senior niveau. Vi viderefører også håndbolden for handicappede gennem vores Special Kidz og Special Olympics tilbud.

Ambitionen i HH er fortsat at have hold på alle årgange på både drenge- og pigesiden. U13D årgangen ligger lige på vippen til at blive oprettet, da mange af drengene rykkede op til U15D, men vi håber der kommer flere til, og vi er i gang med at forhøre os, om der er nogle trænere, der kunne tænke sig at træne dem, i fald de bliver nok . Mini-håndbolden er p.t. 110 medlemmer indmeldt, og erfaringen siger, at der er tilgang og frafald løbende gennem sæsonen. Så medlemstallet er nogenlunde stabilt på 100 +.

Det udvidede holdfællesskab HBH går nu ind i sin anden sæson, og som nævnt ovenover omfatter det nu også U11 årgangen på både drenge- og pigesiden. Hvor vi hver især i klubberne før med nød og næppe kunne stille hold i de årgange, er der tilgang, og nu er der 24 spillere på både U11P og U11D. Det giver to hold på hver årgang, noget vi håber kan videreføres hele vejen op gennem ungdom. Det ser desværre lidt svært ud med U17P, da flere af de piger der tog på efterskole ikke har fundet vej tilbage i klubben. Vi håber der sker noget efter sommerferien, og at flere af pigerne finder vejen “hjem”.

På herresenior er der igen fremgang, og der er nu til 4 hold og godt og vel 40 spillere, og damesenior er også på vej frem med nu godt og vel 25 spillere fordelt på 2 hold. Damesenior var endog tæt på at rykke op i 2.DIV. Vi krydser fingre for at det lykkes for dem i den kommende sæson.

Vores klubs medlemmer tæller ca. 300.

Trænere og trænerudvikling

Der er cheftræner på alle hold, og det er lykkedes at forlænge med meget af trænerstaben fra sidste år, hvilket giver god kontinuitet, og spillerne kender trænerne på tværs af holdene. Vi har i den kommende sæson igen sat penge af i budgettet til, at trænere, der har lyst til at komme på kursus, kan komme det. Vi går denne gang efter kurser i DH regi.

Vi mener, at uddannede trænere, der skaber inspirerende dynamiske træningsmiljøer, vil tilføre mere bredde i klubben, og vi føler, at vi igen i år har en meget dygtig og engageret trænerstab, der kan inspirere vores unge assistenter til at tage trænergerningen op med kursusbeviser i hånden og masser af praktisk erfaring.

Klubteam og forældresamarbejde

Klubteamet er en uhyre vigtig del af Helsingør Håndbold, men igen i år har det været svært at skaffe folk nok til at planlægge-, arrangere-, og gennemføre afslutninger og klubdage. Vi vil i bestyrelsen rigtig gerne have dette ud og arbejde i forældregruppen for at skabe et medejerskab til foreningen. Det er lykkedes igen i år med hiv og sving at afholde alle de arrangementer, vi har sat os for, men det har trukket mange kræfter ud af bestyrelsens øvrige opgaver. 


Vi vil kraftigt appellere til at ALLE! hold i klubben dvs. Special Kidz/Olympics, Mini 1-7, U8-U9, U11, U13, U15, U17, U19 og Senior skal have mindst 1 til 2 forældre/spillere til at stille op i dette team. P.t. er der 4 personer, der har tilkendegivet, at de ønsker at være med til at løfte denne opgave. Det er for få. Kom nu Helsingør! Denne klub har så meget uudnyttet potentiale til at blive en levende klub uden for banen også.

Sponsorer

Helsingør Håndbold vil igen takke vores trofaste sponsorer. Desværre er 4 firmaer ikke længere at finde på vores liste. Vi har derfor ikke nået vores målsætning om som minimum at fastholde status quo for de næste par sæsoner. Vi har p.t ca. halvdelen i sponsorindtægter i forhold til sæsonerne 2022-2024. Vi prøver nu derfor en anden strategi med mindre sponsorater, i håb om at flere lokale firmaer kan være med. Det er et kæmpe arbejde, og der må vi blive dygtigere til at få flere til at se Helsingør Håndbolds vej, når de tænker på at støtte det lokale foreningsliv. Ellers bliver løsningen, at vi må hæve kontingenterne på ungdomsholdene, som i årevis har kunnet fastholdes til 2.200 kr årligt. Vi har i år allerede lagt forslag ud om at hæve kontingentet på seniorsiden og på mini 5-7.

Aftaler med kommunen.

Helsingør Håndbold er fortsat med i 2025 aftalen, der gjorde HH til en prioriteret idræt i Helsingør Kommune. Vi sidder med ved det der hedder Helsingør Talent og Elite (HTE), som skal sætte Helsingør på danmarkskortet hvad angår eliteidræt. Vi er med på råd, når der skal gives input til kommunens politikker på fritids- og idrætsområdet. Det varer ikke længe, inden at 2025 aftalen skal genforhandles, og det er Helsingør Håndbolds fortsatte ambition at være at finde blandt de idrætter i kommunen, der går under at være prioriteret.


Vi har et stærkt ønske om at få opgraderet vores trænings- og omklædningsfaciliteter, som vi føler er slidte og decideret misligholdt. Noget der i øvrigt var medvirkende til, at Nordsjælland Håndbold ikke længere ønskede at spille ligakampe i Helsingør Hallen. Vi ønsker derfor at gå i dialog med kommunen med en plan om at udvide vores træningsanlæg, så vi kan finde haltid nok til vores målsætning om at øge bredden, som forhåbentlig medfører den elite i klubben, som også er vores ambition. Helsingør Kommune og Helsingør Håndbold indgik i maj 2024 en toårig økonomisk aftale for at fremme elitehåndbolden.

På handicap siden har vi fortsat en aftale med Helsingør Kommune med Klub Liv og Motion, som nu har ændret navn til Parasport Helsingør. Denne gælder til december 2025. Vi kan derfor fortsat tilbyde gratis håndbold til kommunens voksne handicappede et godt stykke tid fremover.

Stævner og klubturer.

Der var i 2023 kæmpe udfordringer med at få hele Helsingør Håndbolds ungdom til Næstved Cup, hvor vi havde flere hold på venteliste til sidste øjeblik. Det åbnede sig op, og med hiv og sving kom vi alle afsted, og det var en kæmpe succes. Næstved Cup er desværre blevet så populært, at det enormt svært at få hele klubber afsted samlet, og når tilmeldingen åbner, gælder det om at slå til hurtigt. Selvom vi synes, vi var hurtigt ude i forhold til sidste år, kom alle vores hold på nær U17D på venteliste her i 2024. Vi er meget ærgerlige over det, men forsøger os med Rudersdal Cup som kan rumme vores hold fra U11 til U15, og så holder vi fast i U17 og U19 til Næstved Cup 2024. Beslutter de sig sammen for noget andet sammen, har de frit valg til dette. Vi holder fast i Hillerød Cup 2025, men vil U19 årgangen til udlandet, er de givet fri til dette. Det kunne være sjovt om det lykkes for dem i år at komme eksempelvis til Holland, som var planen. 


Hillerød Cup 2024 var en kæmpe succes med stor forældreopbakning, og så lykkedes det for tre af årgangene at få medaljer hjem. Det bliver op til holdene selv, om de vil af sted til julecup. Der var desværre ikke den store tilslutning fra holdene om at tage afsted i julen 2023.

Kommunikation og Klubadministration

Vi er nu gået endeligt over til medlemsadministration via Holdsport. Klubben har fået en ny hjemmeside, og det er meget nemmere at administrere denne. Hjemmesiden vil derfor blive meget mere dynamisk end før med opdaterede nyheder, som samtidig interagerer med nyhedsfeed på mobilappen. Da overgangen medførte en del tastearbejde fra gammelt til nyt system, må vi bede alle forældre og medlemmer om at tjekke op på, om adresser, telefonnumre, mailadresser og fødselsdage er korrekt overført. Endvidere kunne det være en stor hjælp, hvis også trøje nummeret er tastet ind i systemet. Dette kræves ved stævnetilmelding og har været enormt tidskrævende at få opklaret af stævneudvalget.

Sammenfatning.

Alt i alt endnu et spændende år i Helsingør Håndbold. Må den kommende sæson blive lige så spændende. Jeg vil personligt gerne sige tak til dem, der har valgt at træde ud. Tak til Malene Norup Stolpe, som efter mange år i bestyrelsen har valgt at stoppe. Endvidere stopper Marina Due Holm samt Aslak Unger-Downing, som ikke længere har børn i klubben. Tak for jeres store frivillige arbejde, og de mange timer vi har tilbragt sammen på klubbens “kommandobro”. Heldigvis står nye og “gamle” kræfter klar til at komme ind i bestyrelsen. Tak til Christian Amorøe, Charlotte Sommer-Borrits samt Ulrich Koch Sommer-Borrits for at I har lyst til at stille op og tage en tørn i bestyrelsen.

Til sidst vil jeg slutte af med at give stafetten videre til en ny formand. Jeg har gennem de sidste snart to år været formand i Helsingør Håndbold. Det er enormt udfordrende og spændende at stå i spidsen for en klub med så meget historie, følelser og så mange forskellige samarbejdspartnere. Det kræver sit at lede og organisere en klub med så mange interessenter, og det har krævet møder med disse samarbejdspartnere, som i mange tilfælde har haft indvirkning på mit arbejdsliv og privatliv, og som har krævet en fleksibilitet, som jeg ikke længere kan finde rum for tidsmæssigt. Jeg søger genvalg som menigt medlem af bestyrelsen og vil fortsat lægge meget energi i en klub, som er kommet til at lægge mit hjerte nær, og som jeg er stolt af at repræsentere. Det bliver så ikke længere som formand. Tak for jeres tillid til mig de sidste par år.

På vegne af Helsingør Håndbolds bestyrelse.

Martin Hjort, Formand